dijous, 6 de novembre de 2014

El Servei de Malalties Autoimmunes publica la 5a. edició de les Guies Clíniques “Enfermedades autoinmunes sistémicas: Diagnóstico y tratamiento”L'Editorial Médica Panamericana, especialitzada en temes mèdics, ha publicat recentment les guies clíniques del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic, en un manual de butxaca que arriba a la 5a. edició i que, com a les anteriors edicions, està cridat a ser una referència en el camp de les malalties autoimmunes, tant al nostre país com a Llatinoamèrica: "Enfermedades autoinmunes sistémicas: Diagnóstico y tratamiento".

Com a editors en cap hi han intervingut els Drs. Ricard Cervera, cap del Servei de Malalties Autoimmunes de l'Hospital Clínic i de l'equip IDIBAPS Malalties Autoimmunes Sistèmiques, Gerard Espinosa, Manuel Ramos-Casals, José Hernández-Rodríguez i Maria Cinta Cid, tots ells metges del Servei i membres d'aquest equip IDIBAPS. Tanmateix, en l'elaboració d'aquestes guies hi han col·laborat altres 79 metges de diverses especialitats, tant de l'Hosptial Clínic com d'altres centres nacionals i europeus, per la qual cosa constitueixen el compendi de guies de pràctica clínica més complet en aquesta àrea mèdica. 

Des de fa 20 anys, el Servei de Malalties Autoimmunes publica regularment l'actualització d'aquestes guies  i en la darrera edició, a més a més, ha introduir noves entitats descrites en els últims anys (com la síndrome ASIA, la malaltia associada a la IgG4 o la síndrome hemofagocítica), així com els avanços en les noves teràpies biològiques. Tanmateix, la nova edició es presenta també en forma de llibre electrònic (e-Book) adaptable per als moderns dispositius electrònics (ordinadors, mòbils, tablets...), permet l'obtenció de crèdits i d'un títol d'extensió universitària atorgat per la Universitat de Barcelona i estarà disponible ben aviat en anglès per a la seva difusió internacional.

Link: "Enfermedades autoinmunes sistémicas: Diagnóstico y tratamiento"

Link: e-Book  

Link Curso Universitario en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Universidad de Barcelona)